Huursubsidie

Wie niet genoeg verdient en graag een tegemoetkoming wil in de kosten voor het huren van een woning, kan in aanmerking komen voor huursubsidie. Wie hier aanspraak op wilt maken, moet wel aan een aantal spelregels voldoen. Allereerst mag de huur niet te hoog zijn en mogen uw inkomen en vermogen niet boven een bepaalde grens uitkomen. Dit wordt ook wel de inkomenstoets en vermogenstoets genoemd. Wat zijn de voorwaarden voor huursubsidie? Hoeveel huursubsidie kunnen huurders krijgen? En hoe hoog is de huursubsiediegrens in 2014? Als u graag meer wilt weten of graag up to date gehouden wilt worden, lees dan even mee.

Wat zijn de veranderingen in 2014?

In 2014 kan u een nieuwe bezuinigingsmaatregel verwachten qua huursubsidie. De normhuur zal dan opnieuw aangepast worden. De normhuur maakt onderdeel uit van de zogenoemde basishuur (het gedeelte van de rekenhuur dat ten minste voor rekening van de huurder blijft). Deze zal volgend jaar worden verhoogd met € 3,93 per maand. Deze stijging heeft te maken met de bezuinigingen, maar kan ook te maken hebben met de verwachte huurstijging van volgend jaar of met een percentage gerelateerd aan de stijging van het bijstandsinkomen.

Hoeveel huursubsidie krijgt u?

Hoeveel huursubsidie iemand krijgt, is afhankelijk van zijn of haar inkomen en de hoogte van de huur. De huursubsidie kan oplopen tot maximaal € 300. Bedragen die lager zijn dan €24 worden niet uitbetaald. Toch loont het de moeite om huursubsidie aan te vragen als u minder dan €24 huursubsidie krijgt, want na afloop van het jaar volgt de definitieve berekening van de huursubsidie, die gunstig voor u uit kan pakken.

Hulp bij het aanvragen van huursubsidie?

Als u het zelf gaat aanvragen dan kan u nog wel eens voor onvoorziende problemen komen te staan. Het is daarom soms beter om wat hulp erbij te hebben.
Wilt u hulp bij het aanvragen van huursubsidie dan bieden verschillende administratiekantoren in Nederland u een mogelijkheid om dit via hen aan te vragen.
Ze kunnen u begeleiden, helpen of zelfs de huursubsidie voor u aanvragen.

Wij bieden u een gratis service waarbij u meerdere offertes tegelijk kan aanvragen.

 • Deze service is volledig GRATIS.
 • De offertes die u toegestuurd krijgt zijn VRIJBLIJVEND.
 • U zit nergens aan vast.
 • U krijgt maximaal 5-7 verschillende offertes toegestuurd.
 • U kunt prijzen vergelijken en kijken of het inhuren van een expert voor u geschikt is.

stappen_blauw

Offertes aanvragen voor hulp bij huursubsidie!

Huursubsidie 2014 zelf aanvragen

Huursubsidie voor 2014 kan worden aangevraagd op de website Toeslagen.nl, via een formulier. Je hoeft maar eenmalig huursubsidie aan te vragen. Daarna krijgt u ieder jaar de huursubsidie vanzelf.

Voorwaarden huursubsidie

Om kans te maken op deze tegemoetkoming, moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Welke dat zijn leest u hieronder. U moet:

 • 18 jaar of ouder zijn (uitzonderingen hiervoor zijn: als u getrouwd bent (geweest) of geregistreerd partner, uw beide ouders overleden zijn en indien u een kind heeft)
 • de Nederlandse nationaliteit bezitten of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.
 • als huurder een zelfstandige woning hebben met een eigen opgang heeft en geen voorzieningen, zoals wc, badkamer, douche en keuken met anderen hoeft te delen. Huurt u een kamer, dan komt u vaak niet in aanmerking voor de toeslag.
 • een huur hebben die binnen bepaalde grenzen blijft, niet te laag maar ook niet te hoog mag zijn. Voor jongeren onder de 23 jaar geldt een huurgrens van € 366,37 per maand.
 • over de Nederlandse nationaliteit beschikken of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.
 • voldoen aan de inkomensgrens. Daarvoor moet u kijken naar uw situatie op 1 januari 2012:
 • U bent jonger dan 65 jaar en u woont alleen, dan is uw maximum toetsingsinkomen € 22.025
 • U bent jonger dan 65 jaar en u woont niet alleen, dan is uw maximum toetsingsinkomen € 29,900
 • U bent op 1 januari 2012 65 jaar of ouder en u woont alleen, dan is uw maximum toetsingsinkomen € 20.675
 • U woont niet alleen. Op 1 januari 2012 is de meest verdienende bewoner 65 jaar of ouder, dan is uw maximum toetsingsinkomen € 28.225

Te hoog inkomen: huursubsidie stopzetten

Als u eenmaal huursubsidie heeft gekregen, houd dan eventuele wijzigingen van uw inkomen in de gaten. Zodra u bijvoorbeeld een hoger salaris krijgt, is het mogelijk dat u dan geen of minder recht heeft op huursubsidie. Zo voorkomt u dat u na afloop van het belastingjaar alle huursubsidie moet terugbetalen.