Huursubsidie aanvragen

Is uw huur eigenlijk te hoog in verhouding tot uw inkomen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor huursubsidie. Deze term is in januari 2006 vervangen door de naam huurtoeslag, maar het idee bleef hetzelfde, namelijk een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor huurders met een relatief hoge huur in verhouding tot hun inkomen.

Komt u in aanmerking voor huursubsidie?

Er zijn verschillende criteria waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen om huursubsidie aan te vragen. Natuurlijk heeft de Belastingdienst hierin het laatste woord, maar we kunnen u een aantal richtlijnen uit de doeken doen.

Allereerst dient u een zelfstandige woonruimte te huren. Dat betekent een woonruimte met een buitendeur die u van binnen en buiten kunt sluiten. Tevens beschikt een zelfstandige woonruimte tenminste over een woon/slaapkamer, een toilet en een keuken, met aansluiting op water aan- en afvoer en een aansluitpunt voor een kooktoestel (gas of elektra).

Studentenkamers vallen hier doorgaans niet onder, evenals woonboten. Tijdelijke woonruimte in een loods of caravan wordt ook niet gezien als zelfstandige woonruimte. Woonwagens en recreatiewoningen (met vergunning voor permanente bewoning) worden wel gezien als zelfstandige woonruimte. Daarnaast zijn er nog regelingen voor bijvoorbeeld begeleid wonen en groepswoningen voor ouderen. In dat geval kunt u het beste bij de verhuurder en de Belastingdienst navragen of uw woning als zelfstandige woonruimte wordt erkend en of u huursubsidie kunt aanvragen.

Ten tweede dient u ingeschreven te zijn bij de gemeente waar u woont. Het is wettelijk verplicht om ingeschreven te zijn bij de gemeente waarin u woonachtig bent en op het adres waar u woont.

Ten derde bent u in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, of beschikt u over een geldige verblijfsvergunning. Als uw verblijfsvergunning in aanvraag is, kunt u huursubsidie aanvragen als u in het verleden een verblijfsvergunning hebt gehad en huursubsidie hebt ontvangen.

Hulp bij het aanvragen van huursubsidie?

Als u het zelf gaat aanvragen dan kan u nog wel eens voor onvoorziende problemen komen te staan. Het is daarom soms beter om wat hulp erbij te hebben.
Wilt u hulp bij het aanvragen van huursubsidie dan bieden verschillende administratiekantoren in Nederland u een mogelijkheid om dit via hen aan te vragen.
Ze kunnen u begeleiden, helpen of zelfs de huursubsidie voor u aanvragen.

Wij bieden u een gratis service waarbij u meerdere offertes tegelijk kan aanvragen.

  • Deze service is volledig GRATIS.
  • De offertes die u toegestuurd krijgt zijn VRIJBLIJVEND.
  • U zit nergens aan vast.
  • U krijgt maximaal 5-7 verschillende offertes toegestuurd.
  • U kunt prijzen vergelijken en kijken of het inhuren van een expert voor u geschikt is.

stappen_blauw

Offertes aanvragen voor het aanvragen van huursubsidie!

Het aanvragen van huursubsidie

Als u meent in aanmerking te komen voor huursubsidie, kunt u dat aanvragen bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Hiervoor hebt u in ieder geval uw Burger Service Nummer (het vroegere SoFi-nummer) nodig. Dit nummer vindt u terug op documenten als uw paspoort, rijbewijs en loonstroken.

Indien u al huursubsidie ontving, hoeft u dit niet opnieuw aan te vragen. U ontvangt automatisch een voorschotbeschikking voor het volgende jaar. Hierbij gaat de Belastingdienst ervan uit dat uw gegevens ongewijzigd zijn gebleven. Mocht dit niet zo zijn, dan dient u dit zo snel mogelijk door te geven. Hiermee kunt u vervelende situaties voorkomen, zoals terugvordering van de toeslag, of het ontvangen van een te lage toeslag.

Als u geen voorschotbeschikking van de Belastingdienst krijgt voor het komende jaar, wordt er vanuit gegaan dat u geen recht meer heeft op de toeslag. U kunt ook in dat geval nog altijd huursubsidie aanvragen, als u meent daar nog steeds voor in aanmerking te komen.

In deze voorschotbeschikking staat beschreven welke bedragen er het komende jaar zullen worden uitgekeerd. U krijgt het hele overzicht van alle toeslagen waar u volgens de Belastingdienst recht op hebt.

Hoe kunt u zelf huursubsidie aanvragen?

U kunt op verschillende manieren huursubsidie aanvragen:

  • Dat kan digitaal via de website www.toeslagen.nl
  • Telefonisch via 0800-0543
  • Middels een bezoek aan een kantoor van de Belastingdienst in uw regio

Zorgt u er wel voor dat u ten aller tijden beschikt over de juiste gegevens, zoals uw Burger Service Nummer, uw meest recente loonstrookjes of andere bewijzen van inkomsten, uw huurcontract en indien u via internet huursubsidie wil aanvragen, uw DigiD.

DigiD is feitelijk uw digitale paspoort, waarmee u toegang heeft tot de diensten van de gemeente, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

U kunt uw DigiD eenvoudig aanvragen bij uw gemeente. Na aanvraag zal een brief met uw DigiD-gegevens worden opgestuurd naar het adres waar u staat ingeschreven en kunt u aan de slag met uw DigiD.

Mocht u niet in aanmerking komen voor huursubsidie, dan bestaat er misschien nog de mogelijkheid dat u wel in aanmerking komt voor woonkostentoeslag. Dit is een regeling vanuit de bijzondere bijstand, die wordt uitgevoerd door de DWI en het CWI (Dienst/Centrum voor Werk en Inkomen). Heeft u geen bijstandsuitkering, maar wel een laag inkomen en komt u niet in aanmerking voor huursubsidie, dan kunt u wellicht toch aanspraak maken op bijzondere bijstand voor uw woonkosten.