Huursubsidie berekenen 2014

Komt u in aanmerking voor huursubsidie? Dan kunt u een proefberekening doen om zo de hoogte van uw huursubsidie te berekenen.

Huursubsidie berekenen 2014: Wat heeft u nodig?

U heeft voor de proefberekening allereerst uw eigen documenten nodig, zoals jaaropgaven of uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting en het actuele huurbedrag van uw woning.

Daarnaast zijn ook de documenten van uw eventuele toeslagpartner en/of huisgenoten belangrijk.

Huursubsidie berekenen: Toeslagpartner

Wanneer u met iemand getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan is dat uw toeslagpartner. Maar er zijn ook andere situaties, de voorwaarde is dat die persoon op hetzelfde adres is ingeschreven.

De criteria voor het bepalen van een toeslagpartner zijn:

 1. U heeft al een huisgenoot aangewezen als fiscale partner voor de inkomstenbelasting;
 2. U heeft een samenlevingscontract met een huisgenoot getekend bij de notaris;
 3. U heeft een kind met iemand;
 4. Eén van beide ouders heeft het kind van de ander erkend;
 5. U leeft samen met iemand die vorig jaar ook al uw toeslagpartner was;
 6. U bent al pensioenpartners;
 7. U hebt samen een koopwoning en bent samen verantwoordelijk voor de hypotheek.

Het kan zijn dat u niet aan één van bovenstaande criteria voldoet en toch een toeslagpartner heeft. Dat kan als u voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

 • U woont langer dan 6 maanden met één persoon op hetzelfde adres en staat allebei daar ook ingeschreven;
 • U deelt de kosten en zorg voor de gezamenlijke huishouding;
 • U bent beiden 18 jaar of ouder.

Huursubsidie berekenen: Criteria huursubsidie berekenen

Sinds 2006 is de regelgeving rondom de huursubsidie aanzienlijk vereenvoudigd. De naam werd veranderd in huurtoeslag en is afhankelijk van de leeftijd en het inkomen van de oudste bewoner, de woonsituatie en de hoogte van de huur.

Voor jongeren onder de 18 geldt dat zij in uitzonderingsgevallen ook huursubsidie kunnen aanvragen, bijvoorbeeld als uw beide ouders zijn overleden of als u gehuwd bent (geweest) of een geregistreerd partnerschap hebt (gehad). U kunt alleen in aanmerking voor huursubsidie komen indien u een zelfstandige woonruimte huurt. Voor de hoogte van het inkomen en de huur gelden dan de volgende grenzen:

 • De huur is minimaal € 209,37 en maximaal € 357,35;
 • Het inkomen is maximaal € 20.975 voor alleenstaanden en maximaal € 28.475 voor samenwonenden.

Voor mensen tussen de 18 en 23 jaar gelden de volgende grenzen:

 • De huur is maximaal € 348,99;
 • Het inkomen is maximaal € 20.975 voor alleenstaanden en maximaal € 28.475 voor samenwonenden.

Indien iedereen in de woning jonger is dan 23 jaar èn er is iemand gehandicapt, dan geldt een maximale huur van € 647,53.

Bent u tussen de 23 en 65 jaar? Dan gelden de volgende grenzen:

 • De huur is maximaal € 647,53;
 • Het inkomen is maximaal € 20.975 voor alleenstaanden en maximaal € 28.475 voor samenwonenden.

Voor mensen van 65 jaar en ouder geldt het volgende:

 • De huur is maximaal € 647,53;
 • Het inkomen is maximaal € 19.800 voor alleenstaanden en maximaal € 27.075 voor samenwonenden.

In alle bovenstaande gevallen geldt dat u maximaal € 20.661 aan spaargeld en beleggingen mag hebben. Voor ieder minderjarig kind mag u € 2.762 bij dit bedrag optellen.

Bij het berekenen van de hoogte van uw toeslag wordt ook het inkomen van medebewoners meegeteld. Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar geldt alleen het inkomen boven € 4.527.

Er zijn uitzonderingen op de maximale hoogte van het spaargeld, bijvoorbeeld na een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit. In dit geval hoeft u dit niet bij uw spaargeld te rekenen. Dit geldt niet voor alle eenmalige uitkeringen. Informeert u hierover bij de Belastingdienst.

Er zijn ook uitzonderingen betreffende de hoogte van de toeslag voor gehandicapten in een aangepaste woning. De toeslag is hier inkomensonafhankelijke.

Ook voor onzelfstandig (begeleid) wonen en voor huishoudens groter dan 8 personen bestaan uitzonderingen.

Bovenstaande bedragen gelden voor 2011.

Op de website van de Belastingdienst kunt u de hoogte van uw huursubsidie berekenen. Ook kunt u hier de huursubsidie berekenen voor voorgaande jaren.

Vanaf 2012 zijn er enkele wijzigingen van kracht in de huurtoeslag. Dit kan betrekking hebben op de hoogte van uw toeslag in 2012 . Voor meer informatie over de wetswijziging kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl.

Daarnaast heeft de Belastingdienst het makkelijker gemaakt om toeslagen aan te vragen en om wijzigingen in uw gegevens of in uw situatie door te geven.

Hulp bij het berekenen van huursubsidie?

Als u het zelf gaat berekenen kan u nog wel eens voor onvoorziene zaken komen te staan. Heeft u het wel goed berekend, heeft u wel recht op huursubisidie.
Wilt u hulp bij het berekenen van huursubsidie dan bieden verschillende administratiekantoren in Nederland u een mogelijkheid om dit via hen te laten berekenen en vervolgens mocht u aanspraak kunnen maken op huursubsidie dit te kunnen aanvragen. Ze kunnen u begeleiden, helpen of zelfs de huursubsidie voor u aanvragen.

Wij bieden u een gratis service waarbij u meerdere offertes tegelijk kan aanvragen.

 • Deze service is volledig GRATIS.
 • De offertes die u toegestuurd krijgt zijn VRIJBLIJVEND.
 • U zit nergens aan vast.
 • U krijgt maximaal 5-7 verschillende offertes toegestuurd.
 • U kunt prijzen vergelijken en kijken of het inhuren van een expert voor u geschikt is.

stappen_blauw

Offertes aanvragen voor het berekenen van mijn huursubsidie!